Privacy disclaimer

ALGEMEEN
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
PRIVACY VERKLARING
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.

Wij streven ernaar u dit ten allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie verzamelen.

Deze applicatie houdt door middel van een teller bij welke functies gebruikt worden, hoe lang deze gebruikt worden, welke routes er gekozen worden en welke social media kanalen er bekeken worden. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Door te reserveren bij Jachthaven Kortenhoef laat u uw gegevens achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen administratie en promotie doeleinden, indien u hier toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Er wordt met de gegevens die u achterlaat respectvol en secuur omgegaan. Bij het maken van een reservering bij Jachthaven Kortenhoef geeft u Jachthaven Kortenhoef toestemming om gebruik te maken van uw gegevens. Indien u niet wilt dat uw gegevens door Jachthaven Kortenhoef worden gebruikt kunt u dit aangeven per mail via info@jachthavenkortenhoef.nl
AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het auteursrecht op deze website berust bij Jachthaven Kortenhoef of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Jachthaven Kortenhoef. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Jachthaven Kortenhoef.
UITSLUITING EN AANSPRAKELIJKHEID
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Jachthaven Kortenhoef aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
BESCHIKBAARHEID
De informatie en aanbevelingen op deze applicatie kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.